Workshop ‘Meten en beoordelen bodemkwaliteit’

22 november, WUR Open Teelten, Lelystad

INVENTARISATIE VAN WENSEN

We organiseren de dag samen met een aantal partijen die werken aan het onderwerp bodem. We willen het programma zo goed mogelijk laten aansluiten op de vragen die bij u leven. Wilt u dit inventarisatieformulier invullen? 
Op basis van de verzamelde informatie stellen we het definitieve programma op. Hiervoor wordt u opnieuw uitgenodigd.

Welke demonstraties, metingen en tools mogen volgens u niet ontbreken. U kunt meerdere velden aankruisen. Ook kunt u een eigen meting of tool toevoegen via de knop 'Anders'.