Het klimaat de baas
Kennismiddag PPS Klimaatadaptatie
Open Teelten

28 oktober 2021 (13.30 - 17.00 uur)
Oranjelaan 10, De Schakel, Nijkerk

Het volledige programma vindt u hier.

Let op: dit evenement maakt gebruik van de CoronaCheck-app!