Klimaatadaptatiedag 28 oktober 2021

13.30 - 17.00, De Schakel, Nijkerk