14 oktober 2021

13:00

Inloop

13:15

Insectenbescherming in de schijnwerpers

Prof. Dr. Michiel Wallis de Vries (WUR / De Vlinderstichting)

13:45

Leren van Plant-Insect relaties

Dr. Rieta Gols (WUR)

14:05

Klimaatverandering leidt tot fenologische mismatches bij insecten

Prof. Dr. Marcel Visser (WUR / NIOO)

14:30

Insecten op de Natuurkalender

Dr. Arnold van Vliet (WUR)

14:55

Pauze

15:25

Donkere nachten en bescherming van motten

Prof. Dr. Frank van Langevelde (WUR)

15:50

Rewilding, natuurontwikkeling & insecten

Prof. Dr. Liesbeth Bakker (WUR / NIOO)

16:15

Insecten en landbouw: een haat-liefde verhouding

Prof. Dr. David Kleijn (WUR)

16:40

Borrel