Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

 

9 september 2022 | 13:00­-18:00 uur | Omnia, Wageningen Campus

 

 

Na decennia van herstel van aquatische systemen zijn er vele successen geboekt. Tegelijkertijd zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Wat zijn de lessen van de afgelopen decennia? Hoe brengen we het waterbeheer een stap verder?

 

Het symposium biedt waterbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers een uitgelezen kans om in korte tijd op de hoogte te worden gebracht van recente inzichten en heeft daarnaast tot doel te inspireren om zo het ecologisch waterbeheer vooruit te helpen

 

Programma

 

12:30-13:00 Inloop

 

13:00-13:05 Opening

 

13:05-13:30 Daniel Hering (Universität Duisburg-Essen): Ecological status and beyond: how aquatic biota respond to stress and restoration (Ecologische toestand en verder: hoe aquatische biota reageren op stress en herstel)

 

13:30-13:55 Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research): Respons van aquatische organismen op herstelmaatregelen: inzicht in de huidige effectiviteit en verkenning van de mogelijkheden om de biodiversiteit een impuls te geven

 

13:55-14:20 Michiel Kraak (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam): Perspectieven voor toekomstbestendige ecotoxicologische water- en sedimentkwaliteitsbepaling

 

14:20-14:45 Bas van der Wal (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA): Toekomstige ecologische beoordeling van de waterkwaliteit: het omarmen van nieuwe kennis, inzichten en technieken in waterbeheer én beleid

 

14:45-15:15 Pauze

 

15:15-15:40 Nikolai Friberg (Norwegian Institute for Water Research): Ecosystem functioning across catchment scales and the use of NbS to tackle multiple stress (Ecosysteem functioneren over verschillende schalen in een stroomgebied en het gebruik van “Nature-based solutions” om meervoudige stress aan te pakken)

 

15:40-16:10 Piet Verdonschot (Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research; Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam): Kijk door de ogen van een insect en laat het landschap werken

 

16:10 -16:20 Bram de Vos (Algemeen directeur Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research): Nawoord

 

16:20-18:00 Receptie: De middag wordt afgesloten met een receptie naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot.

09 september 2022

12:30 - 18:00