Inspiratie Digitale Diermonitoring van X3D

Datum  : 28 september 2022

Tijd      :  14.00 - 16.30 uur  (inloop v.a. 13.30 uur)

Lokatie : Wageningen Campus, Omnia