Invulformulier

Het invulformulier bevat vragen over de initiatiefnemers en 9 vragen over uw projectinitiatief en verwachtingen voor deelname aan het GAZO netwerk. Op basis van deze informatie wordt de eerste selectie gemaakt. Na definitieve selectie wordt de data van de overige inschrijvers vernietigd. S.v.p. volledig invullen.

Gegevens aanvrager

Gegevens eventuele vervanger penvoerder

Aanvullende informatie

• Organisatie; rol; ervaring • Organisatie; rol; ervaring • Organisatie; rol; ervaring • Organisatie; rol; ervaring • Organisatie; rol; ervaring

Beoogde plan locatie: Voorwaarde: Het initiatief ligt of in een van de zoekgebieden ‘zon’ van de Gelderse RES’sen, draagt bij aan het RES bod zon op land van de regio en/of is gelegen in een gebied waarvoor de gemeente beleid heeft vastgesteld dat daar zonnevelden ontwikkeld mogen worden

Vragen

Omschrijf het toekomstige zonnepark en de meerwaarde voor de omgevingskwaliteit.

Plangebied: ... Ha Zonneveld: ... Ha Beoogde energieproductie: ... MWh/jr of geïnstalleerd vermogen (MWp)

Voortraject, o.a. verkenning netaansluiting: Principeverzoek gemeente: Omgevingsvergunning aanvraag: Omgevingsvergunning verlening definitief: SDE subsidie beschikking: Start bouw:

Dit was de laatste vraag.