Partnerbijeenkomst Preventiepromotor School


Vanuit Wageningen University & Research zullen we een aanvraag doen voor het Nationaal Groeifonds (gefinancierd door EZ) over een onderwerp wat ons na aan het hart ligt: het bevorderen van een gezonde leefstijl en het verminderen van overgewicht en obesitas bij de Nederlandse jeugd. We richten ons hierbij op de setting school (basisschool, middelbare school en MBO/ROC).
 

Integrale interventie

Binnen het project zullen integrale interventies ontwikkeld worden om gezonde en duurzame eetgewoontes bij kinderen en jongeren te stimuleren. Denk hierbij aan een gezond aanbod (10-uurtje, lunch, schoolkantine); ervarend leren (moestuinieren, koken, excursies) en educatie (o.a. Smaaklessen). Deze interventies zullen worden uitgerold en geëvalueerd aan de hand van praktijkgericht onderzoek naar effectiviteit, uitvoerbaarheid, acceptatie, lokale samenwerking, ouderbetrokkenheid, voedselverspilling en borging. Bij gebleken succes worden deze interventies in een vervolgstap opgeschaald en breder uitgerold.
 

Informatiesessie

Bij het opzetten, uitvoeren en opschalen van succesvolle interventies zullen we uiteraard nauw samenwerken met scholen. Ook zoeken we actief naar partners die dit traject met ons aan willen gaan. Aangezien jullie eerder interesse hebben getoond in dit onderwerp en deze doelgroep, nodigen we jullie graag uit voor een online informatiesessie waarin we toelichten wat onze plannen zijn en hoe jullie kunnen deelnemen.
 

Aanmelden

Via de tab Aanmelden kun je je registreren voor één van de twee data die voor halverwege december gepland staan. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar heb je wel interesse, dan horen wij dat ook graag en zullen we je op een andere manier van de benodigde informatie voorzien.
 

We zien jullie graag bij één van de informatiesessies op 12 of 15 december 2022 om dit belangrijke onderwerp gezamenlijk op te pakken!