Afsluitende partnerdag
PPS Beter Bodembeheer 

27 juni 2023 15.00 - 19.30 uur

Proeftuin WUR Open Teelten,

Elandweg 84, Lelystad