Framing van het Voedseldebat

Verlamming of Vooruitgang

11 April 2023 | 16:00-18:00 | Omnia, Wageningen Campus

Wie ooit wat leest over de toekomst van voedsel, of het debat volgt over de landbouw, weet dat er (grofweg) twee frames zijn: die van de 'profeet', die stelt dat we meer in harmonie met de natuur moeten leven, en die van de 'tovenaar' die zegt dat innovatie en meer technologie de oplossing gaan bieden. Deze termen zijn opgeworpen door journalist en bestseller-auteur Charles C. Mann in The Wizard and the Prophet. Het zwaar gepolariseerde debat lijkt vastgelopen in deze twee frames. Hoe draagt media en beeldvorming hieraan bij? Kunnen we deze tweedeling aanpakken en hoe slechten we dan de kloof?

Al overtuigd?

Case study: framing in het voedseldebat
In hét dialoogcentrum van Wageningen onderzoeken we óf en hoe frames in de media vertragend werken in het overstijgen van polarisatie. We nemen hierbij het voedseldebat als casus, aan de hand van de film The Future of Food. Journalisten en programmamakers worden uitgenodigd, evenals communicatiewetenschappers en communicatieprofessionals bij NGO’s, corporate bedrijven en ministeries om het effect van beeldvorming te verkennen. Is een bepaalde mate van framing onvermijdelijk? Hoe draagt het bij aan vooruitgang of brokkelt het dit juist af? Hoogleraar Startegische Communicatie Rens Vliegenthart (WUR) en NRC journalist Martine Kamsma helpen ons het medialandschap te duiden.

Dit programma is onderdeel van het inspirerende platform Stop the Food Fight en georganiseerd vanuit Wageningen Dialogues (WUR).

The Future of Food (2022)
In de film The Future of Food gaan tovenaar - Hidde Boersma - en profeet - Joris Lohman - het gevecht aan met deze frames.⁠ Hidde en Joris ⁠proberen het verlammende effect te laten zien dat deze tegenstelling heeft op daadwerkelijk actie om het voedselsysteem te verduurzamen. De zoektocht die op humoristische wijze wordt gebracht brengt hen via de akkers van Flevoland naar de kassen in Wageningen, en uiteindelijk naar het platteland van Ghana. Lukt het hen de ideologische strijd te beslechten, en met een antwoord terug te keren in Nederland? De film is een co-productie van Sugar Rush Film en Food Hub. Zie www.thefoodfight.nl. 

Bekijk het programma en de sprekers hier