Symposium Lactatie op Maat

Woensdag 11 mei 2022 organiseert Wageningen University & Research voor Nederlandse melkveehouders en hun adviseurs een symposium waarin de lactatielengte van melkvee centraal staat.

 

Verlengen van de lactatie

De lactatielengte van melkvee en het verlengen daarvan is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Met het verlengen van de lactatie wordt de frequentie van kritische transitieperiodes rondom afkalven verminderd. Dit brengt mogelijk voordelen voor koegezondheid en vruchtbaarheid, vermindert de arbeid rondom droogzetten en opstart van de lactatie, en verlaagt het aantal kalveren. Bestaande vragen met betrekking tot duurmelken hebben betrekking op melkproductie en vervetting einde van de lactatie en selectie van de juiste koeien voor een verlengde lactatie.

Het doel van dit symposium is melkveehouders en erfbetreders te informeren over recente resultaten uit Nederlandse studies met betrekking tot verlengde lactaties, waarbij ook ervaringen van veehouders die bewust de lactatie verlengen aan bod komen. Bovendien is er aandacht voor inzichten en ideeën ten aanzien van duurmelken uit andere Europese landen en implicaties van duurmelken voor rantsoenoptimalisatie en kalveren.