WUR in de regio: Bodem- en watersturend

Op donderdag 30 maart van 12:00-13:00 uur organiseert de RegioCouncil een bijeenkomst in Radix PC0087 op de Wageningen Campus voor WUR-collega’s die actief zijn of willen worden in de Nederlandse regio’s en provincies. Dit keer over ‘Water- en bodemsturend: wat verstaan we hier eigenlijk onder en hoe kunnen we hier als WUR mee aan de slag?

Wil je hier bij aanwezig zijn? Meld je dan aan via het tabblad 'aanmelden' bovenaan deze pagina. 

Overheden zoeken actief naar hoe zij invulling kunnen geven aan Water- en bodemsturend (WBS). WUR wil hier vooraanstaand kennispartner in zijn en samen met overheden onderzoeken hoe WBS vorm te geven. Dan is wel het belangrijk dat we van elkaar weten hoe we binnen WUR werken aan WBS, hoe we kennis van verschillende kenniseenheden aan elkaar kunnen verbinden.

Sabine van Rooij is hier mee bezig, bijvoorbeeld in Het Ronde Landschap. Tijdens de lunchbijeenkomst zal zij toelichten wat er al is gedaan en welke richting we op kunnen, maar we zijn vooral benieuwd naar wat er nog meer gebeurt en waar dit elkaar raakt.

Met de lunchbijeenkomsten van de RegioCouncil willen we bereiken dat we binnen WUR goed van elkaar weten wat er speelt en die informatie dan ook kunnen meenemen in onze gesprekken met de provincies en regio. In tweede helft van deze bijeenkomst willen we daar ook nog nader op ingaan.

Koffie / thee is aanwezig, zelf lunch meenemen.