Hoe houd ik ziektekiemen buiten de (stal)deur?

De afgelopen jaren heeft u meegewerkt aan de PPS naar de monitoring van Campylobacter op pluimveebedrijven (2017-2021). Dankzij uw medewerking hebben we een mooi onderzoek kunnen uitvoeren en zijn we weer een stukje verder gekomen in het ontrafelen van Campylobacter besmettingen op pluimveebedrijven.

Presentatie onderzoeksresultaten

We zijn blij u te kunnen informeren dat het onderzoek is afgerond en we nodigen u daarom van harte uit voor een presentatie van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek op donderdag 24 november, vanaf 09:30 uur op de Wageningen Universiteit campus (gebouw Omnia).
 

Note:
De organisatie houdt de situatie in de pluimveehouderij nauwlettend in de gaten. In overleg met alle betrokken partijen bij het PPS-project is vooralsnog besloten dat de voorkeur uitgaat naar een bijeenkomst op locatie (Omnia, Wageningen). Dit mede vanwege het interactieve karakter van het programma. Mochten de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan kan het zijn dat de bijeenkomt wordt uitgesteld naar voorjaar/zomer 2023.

24 november 2022

09:30 - 10:00

Inloop met koffie en thee

10:00 - 12:00
  • Introductie PPS en resultaten Campylobacter monitoring op slachthuizen (Mark den Hartog, NEPLUVI)
  • De belangrijkste resultaten uit de monitoringsstudie worden besproken (Miriam Koene en Ewa Pacholewicz, WBVR/WUR)
  • Wat komt er allemaal binnen via luchtinlaten? (Armin Elbers, WBVR/WUR)
12:00

Afsluiting met gezamenlijke lunch