Burgers stappen naar de rechter
Kunnen en willen we juridische procedures voorkomen?

1 April 2023 | 14:30-17:30 | Wageningen Campus (Impulse)

Het kabinet bouwde met de PAS aan een optimistisch stikstofbeleid. Was het een ruime interpretatie van de Europese regels? Of groot vertrouwen in technologische ontwikkelingen? Hoe dan ook, het beleid hield geen stand toen een aantal burgerorganisaties in 2015 aan de poten van de stikstofstoel ging zagen.

Mooi Wageningen en Wageningen University & Research organiseren op zaterdag 1 april een symposium over burgerparticipatie, waarin we in dialoog gaan over de vraag of en hoe de gang naar de rechter in het natuurlijk domein kan worden voorkomen. Ben jij er ook bij?

We gaan in gesprek met o.a. Johan Vollenbroek, Jaap Dirkmaat én jou!

Meld je nu aan!

Achtergrond

Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu stapten naar de rechter om het Programma Aanpak Stikstof te laten toetsen aan de natuurbeschermingsregels. Wat vond de rechter er eigenlijk van? 

Inmiddels volgt de ene rechtszaak na de ander. Niet alleen over stikstof uitstoot, ook over pesticidegebruik, ontwatering, recreatiedrukte en andere activiteiten die de natuur kunnen beschadigen. De gang naar de rechter lijkt bijna normaal te worden. Maar is dat het wel? Hoe is het eigenlijk zover gekomen? En kan dit ook anders?

Met de Omgevingswet namen overheden zich voor om burgers actief aan de voorkant te betrekken bij beleid en besluitvorming. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Welke rol vervult de wetenschap? En hoe ziet participatie en de rechtsgang er in de toekomst idealiter uit?

Wageningen University & Research en Mooi Wageningen nodigen je uit erover in gesprek te gaan, ondersteund door Wageningen Dialogues en communicatiebureau De Lynx.

Klinkt als zware materie voor het weekend? Met inspirerende verhalen en veel interactie maken we er een sprankelende middag van – zowel voor professionals als voor persoonlijk geïnteresseerden. Samen onderzoeken we of en hoe deze juridische procedures voorkomen kunnen worden. Tot zaterdagmiddag 1 april in Wageningen! Bestel je ticket hier.

Wie kan je verwachten en waarom moet jíj er echt bij zijn? Bekijk het hier!