Wageningen Campus

01 april 2023

14:00 - 14:30

Inloop en registratie

14:30 - 15:45

Welkom: Uitgangspunten van inspraak
Vijftien jaar geleden adviseerde Commissie Elverding al over versnelling van besluitvorming en de zogenaamde nieuwe bestuurscultuur. Participatie stond daarbij centraal. Het rapport was de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe de Omgevingswet, eveneens met veel aandacht voor participatie. Maar schieten burgers die willen participeren er ook echt wat mee op?

Mee- of tegenwerken: Ervaringen van burgerinitiatieven
Meten=Weten, Werkgroep Behoud de Peel, en Das en Boom: drie organisaties die meepraten bij ontwikkelingen in het groene domein én die ruime ervaring hebben met juridische procedures. Hoe ervaren zij de participatie, en waarom hebben ze op een gegeven moment tóch de stap naar de rechter gezet? Met Henk BaptistWim van Opbergen en Jaap Dirkmaat.

Wat zegt de wetenschap?
Hoe passen de ervaringen van de burgerorganisaties in een groter geheel? Is er sprake van incidenten, een patroon of een trend? En wat betekent dit voor de praktijk van het omgevingsbeleid? Met dr. Roel During (onderzoeker sociale innovatie en democratisering van omgevingsvraagstukken bij WUR) en dr. Edwin Alblas (universitair docent milieurecht bij WUR). En nieuw toegevoegd is milieu econoom en schrijver van het Signalenrapport Betrokken Burgersdr. Jetske Bouma (PBL).

15:45 - 16:00

Pauze

16:00 - 17:00

In dialoog: (Hoe) komen we samen verder?
Overheid, adviseurs, burgers, bedrijven: allemaal hebben we onze eigen perspectief, belangen en waarden Wat is ‘waar’, hoe kijken we naar elkaar en waar vinden we elkaar?

17:00 - 17:30

Reflectie en samen voorwaarts: Zijn juridische stappen te voorkomen?
Kunnen we leren van de verwachtingen over en weer en daarmee participatie aan de voorkant beter organiseren? Of is er geen probleem, en laat de benoemde rechtsgang zien dat onze democratie met ‘checks-and-balances’ functioneert? Met o.a. Johan Vollenbroek en een reflectie van dr. Raoul Beunen (associate professor environmental governance aan de Open Universiteit)